Vlastí produkce

Vlastní výroba laminátů je zaměřena do oblasti lodního modelářství (sekce model sport), okrajově i do leteckého a automobilového. Nejvíce jde o výrobu trupů modelů lodí jak pro hobby, tak i pro sportovní účely. Zde opět používame speciální materiály: uhlík, kevlar, sklo a epoxydové pryskyřice a také různé barevné nástřiky forem.