Jak to začalo

V dobách minulých tak třicet let zpět, kdy RC modelářství bylo v plenkách, RC soupravy se vyráběly doma na koleně. Nejprve to byly neproporcionální supereakční - takzvané "benk benk", které byly dost poruchové, ale hlavně neumožňovaly současně jízdu více modelů. Tak se neustále vymýšlelo a stavělo nové a nové RC ovládání, aby bylo neporuchové a plynule ovládalo výchylky.

V zahraničí sice renomované modelářské firmy nabízely již kvalitní proporcionalní RC, ale dostupnost pro naše především začínající modeláře byla prakticky nulová. Jediné štěstí bylo, že v té době fungovaly modelářské a radioamatérské kroužky, které fungovaly za různé podpory škol a jiných organizací a hlavně obětavých vedoucích, kteří ve svém volném čase nám předávaly své znalosti. Sám jsem v deváté třídě ZD v těchto kroužcích získal základy na celý můj modelářský život.

V té době jsme v kroužku radioamatérů pod vedením instruktora provedli řekl bych manufakturní výrobu RC souprav - byly to na svou dobu u nás opravdu unikáty proporciální supereakční RC. Neumožňovaly sice ještě současný provoz více modelů,ale změna výchylek byla již plynulá. Je pravda, že serva jsme vyráběli z převodů setrvačníkových autíček a pohonem byly motorky Igla a celá souprava se vždy musela před startem doladit do provozu, protože díky použitým součástkám (germaniové tranzistory a obyčejné kondenzátory) byla velmi teplotně nestabilní. Nakonec tři opravdu fungovaly v modelech.

Po škole jsme s kamarády vstoupily do modelářského klubu SVAZARMU. Tento Brněnský klub lodního modelářství ,,NEPTUN” byl v letech sedumdesátých opravdový pojem mezi RC modeláři. Měli jsme štěstí, že se sešli lidé, kteří byli opravdu zapálení pro RC lodě. Tam jsme za jejich pomoci postavili své první spalovací a elektrické modely.

RC benkByly to celobalsové lodě. Tehdy bylo organizováno mistrovství republiky postupovými soutěžemi, kterých jsme se zúčastnili. Náš první závod byl v Prostějově. Jezdily se pouze kategorie na trojúhelníku, slalomy a rychlíky spalovací a elektro. Zde se projevily konstrukční chyby našich rádii a možnost používat je pro závodní účely.

Protože problém kvalitní RC pro závodní účely byl i problém dalších členů klubu tak se starší členové dohodli a vznikla serie deseti kusů RC, každý pomohl jak uměl a přes zimu bylo hotovo. Souprava byla moderní, pracovala v pásmu 27Mhz, příjímač superhet, použitá serva Graupner šedá tahová. Byla to doba, kdy o integrovaných obvodech se ještě ani nemluvilo. Jako napájecí zdroje byly použity nabíjecí NiCd članky Bateria Slaný - opravdový hit (kamarád je sehnal z armádních zásob). Velikost přijímače byla značná, ale pro modely lodí to nebylo tak podstatné.

Začaly se objevovat i první profi radia se západu. Brzy jsme měli všichni superhety což umožnilo jízdu současně i několika modelů. Protože množství závodníku bylo značné, jezdilo se na přeborech současně na dvou tratích slalomy a rychlíky.

Pak ani nevím koho to napadlo, jeli jsme zkušebně na rychlíkové trati s několika slalomkama současně závod na deset minut. Byla to ohromná změna a tak vznikla národní kategorie FSR-V. Později se začaly používat upravené rychlostní modely, obsah motoru byl do 2,5 ccm, rychlost těchto modelů opatřených převody byla již značná a malá trať již nestačila.

slalomky skupinový závod rychlíci FSR 10ccm

Tak jsme začali jezdit na klasické velké trati podle již vzniklých mezinárodních pravidel, která zhruba platí i dnes. Vznikly i další obsahové třídy 5ccm a 10ccm. Zájemců o tyto atraktivní závody přibývalo, bylo nezbytně nutné pořádat samostatné soutěže FSR. To přispělo k obrovské expanzi závodníků. Na drůhé straně se nastartoval úpadek klasických kategorii, které dnes již zanikly.

FSR lodě jsou již tak účelové, že kolikrát nezúčastněný přihlížející ani loď nepozná myslí že je to spíš je to torpédo - ,,jen vybuchnout”. A je to pravda - pořizovací a provozní náklady takového špičkového modelu jsou značné.

FSR 15ccm FSR závod

OFF-SHORE

Proto se dnes já i členové Slavkovského klubu lodních modelářů "OFF-SHORE" snažíme uvést do života novou kategorii RC lodních modelů, kde jedna z podmínek je, aby model přípomínal skutečný typ rychlostní lodě a to včetně paluby interiéru a barevného zpracování. (Nejedná se o makety, spíše polomakety a jde o realizaci samotných konstruktérů modelů.) Název této kategorie je názvem našeho klubu a o dalších podrobnostech až příště.

Mátl Luděk MaCo